Giới thiệu

1. Giới thiệu tổng quát

Tân Ngãi là một phường của thành phố Vĩnh Longtỉnh Vĩnh Long.

Thông tin tổng quan:

Vùng:

Đồng bằng sông Cửu Long

Thành lập:

1/2/2020

Diện tích:

9,01 km²

Dân số:

10.183 người (2021)

Mật độ:

1.130 người/km² (2021)

Mã hành chính:

29563


 

          1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên

          Phường Tân Ngãi thuộc thành phố Vĩnh Long, có quốc lộ 1A đi ngang qua và một phần của phường tiếp giáp với sông Cổ Chiên. Toàn phường có tổng diện tích tự nhiên là 900,01 ha và 10.183 nhân khẩu (năm 2021), được chia thành 6 khóm (Tân Vĩnh Thuận, Tân Thuận An, Vĩnh Hòa, Tân Xuân, Vĩnh Phú, Vĩnh Bình), có vị trí địa lý như sau:

          + Phía Bắc giáp xã Hòa Hưng - huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang và xã An Bình - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long.

          + Phía Đông giáp phường Trường An - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

          + Phía Nam giáp xã Tân Hạnh - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long 

          + Phía Tây giáp phường Tân Hoà - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

          Phường Tân Ngãi có vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần cầu Mỹ Thuận và đối diện với các điểm du lịch của 4 xã cù lao thuộc huyện Long Hồ nên phường Tân Ngãi có tiềm lực để phát triển du lịch.

          1.2. Lịch sử hình thành

          Sau năm 1975, xã Tân Ngãi thuộc huyện Châu Thành Tây.

          Ngày 11 tháng 3 năm 1977, giải thể huyện Châu Thành Tây, xã Tân Ngãi được sáp nhập vào thị xã Vĩnh Long (nay là thành phố Vĩnh Long).

          Ngày 9 tháng 8 năm 1994, thành lập xã Trường An trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Tân Ngãi.

          Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 860/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2020). Theo đó, thành lập phường Tân Ngãi trên cơ sở toàn bộ 9,00 km² diện tích tự nhiên và 9.546 người của xã Tân Ngãi.

          1.3. Địa giới hành chính

          Phường Tân Ngãi có quốc lộ 1A đi ngang qua và tiếp giáp với sông Cổ Chiên, có vị trí địa lý:

                    Phía đông giáp phường Trường An

                    Phía tây giáp phường Tân Hòa

                    Phía nam giáp huyện Long Hồ

                    Phía bắc giáp tỉnh Tiền Giang và huyện Long Hồ.

          1.4. Phân chia hành chính: Phường Tân Ngãi được chia thành 6 khóm: Tân Vĩnh Thuận, Tân Xuân, Tân Thuận An, Vĩnh Bình, Vĩnh Hoà và Vĩnh Phú.

2. Cơ cấu tổ chức

3.  Danh bạ cán bộ, công chức

Họ và tên

Chức vụ

Điện Thoại

Email

Mai Hoàng Thanh

Chủ tịch UBND

0939830969

   mhthanh.tpvl@vinhlong.gov.vn

Lê Xuân Hiếu

Phó chủ tịch UBND

0918822553

lxhieu.tpvl@vinhlong.gov.vn

Trương Thị Hạnh Trúc

Phó chủ tịch UBND

0916726305

tthtruc .tpvl@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Thảo Vy

CC. VP - TK

0909175478

nttvy.tpvl@vinhlong.gov.vn

Trần Thị Ngon

CC. VP - TK

0902314613

ttngon.tpvl@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thanh Nam

CC. TP-HT

0939543800

ntnam.tpvl@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Kiều Tiên

CC. VH-XH

0939339002

ntktien.tpvl@vinhlong.gov.vn

Lê Thụy Vi

CC. ĐC-XD

0978193949

   ltvi.tpvl@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Hoàng Minh

CC. VH-XH

0916381098

nhminh.tpvl@vinhlong.gov.vn

Dương Thái Sang

CC. VP-TK

0939076044

dtsang.tpvl@vinhlong.gov.vn

Tăng Chí Cường

CC. TC-KT

0918654344

tccuong.tpvl @vinhl ong .gov.vn

 
ipv6 ready